Selecteer een pagina

Verhaal Esther

Nadat ik jaren gewerkt had, kwam ik met een ongebruikelijk CV en een lage belastbaarheid in de bijstand terecht. Hoe er gesproken wordt over mensen in de bijstand valt je extra op wanneer je zelf ineens tot die groep behoort. Ik kreeg te maken met negatieve vooroordelen die mij raakten. Ik leerde er afstand van nemen, maar het liet me nooit helemaal los. Hoe kunnen we denken dat deze negatieve benadering de beste manier is om mensen te stimuleren?

Zelf ben ik behoorlijk gedreven en actief. Ik onderneem inmiddels parttime met behoud van uitkering. Dit geeft mij de vrijheid om mijn dagritme aan te passen aan mijn belastbaarheid, maar ook bij te kunnen dragen aan de samenleving en zelf geld te verdienen. Mijn omgeving leek te denken dat ik daarin de uitzondering ben. Dat het gros van de mensen in de bijstand echt niet zo actief is als ik. Ze denken dat de meeste mensen in de bijstand inderdaad geen zin hebben om te werken en het allemaal wel best vinden. Hoe komen we toch aan dat beeld dat bijstand een feestje is? Veel mensen schamen zich juist voor de bijstand!

Wanneer mensen mijn verhaal horen, reageert eigenlijk niemand negatief. Het opent positief hun ogen: “goh! Zo kan het dus ook”. Ik ben er van overtuigd dat er veel meer verhalen zijn zoals die van mij! Uit die gedachte is een campagne voortgekomen. Ik ben niet de uitzondering! Hoe mooi zou het zijn als we het stigma en taboe rondom bijstand kunnen doorbreken met meer van deze verhalen? We hebben wellicht geen cijfers van de grootte van de groep mensen die zich, met behoud van uitkering, actief inzetten voor de samenleving. Maar we kunnen wel met elkaar opstaan en laten zien dat er ook een andere kant aan dat verhaal is.